Wybory do II kadencji Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie do 5 kwietnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-03-15, 13.05

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 5 kwietnia 2017 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenia kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały, a także imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikiem nr 3 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

Wszelkie pytania kierować proszę do: Pani Renaty Pędziwiater, tel. 71 770 40 78, e-mail: . Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: .

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2017-03-15 do 2017-04-05
organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
adres: Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, woj. DS
tel.: 71 776 90 53, e-mail: umwd@dolnyslask.pl
www: http://www.umwd.dolnyslask.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.