Konkurs dotacyjny: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Wyjazdowe Lato 2017

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Wyjazdowe Lato 2017. Oferty należy składać do 5 kwietnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-03-15, 17.08

Opis zadania

Organizacja i przeprowadzenie w okresie wakacji letnich (tj. 24.06.2017 r. – 31.08.2017 r.) wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. żyjących w trudnych warunkach materialnych i/lub z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych i pomaturalnych).

Wyklucza się dofinansowanie obozów specjalistycznych np. sportowych, artystycznych, rehabilitacyjnych.

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci w wieku od 6 do 19 lat. Dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 26 - w przypadku uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Pobyt uczestników w miejscu wypoczynku nie może być krótszy niż 7 dni ani dłuższy niż 14 dni.

W jednym turnusie musi uczestniczyć minimum 25 dzieci/młodzieży. Wyjątek stanowią turnusy dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej, dla których minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób.
W każdym turnusie muszą zostać przeprowadzone min. 1 zajęcia (forma dowolna) dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom.
Organizowane turnusy muszą uwzględniać działania zapewniające dzieciom/młodzieży poprawę zdrowia i kondycji fizycznej.

W trakcie każdego turnusu dopuszcza się realizację jednej całodniowej wycieczki w każdym tygodniu poza miejsce wypoczynku.

Wyłącza się w finansowanie jednego uczestnika w wypoczynku w 100 % ze środków pochodzących z dotacji Gminy Wrocław. Wyjątek stanowią uczestnicy z rodzin z problemem alkoholowym, wskazani przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Prezydenta Wrocławia na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym przypadku należy dysponować wkładem osobowym, tak aby zachować wymaganą formę realizacji zadania – wsparcie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-03-15 do 2017-04-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.