Obowiązkowe sprawozdanie NGO za rok 2016 do GUS

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przeprowadza badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Obecna edycja trwa do 28 kwietnia. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich wylosowanych organizacji.

Wiadomość archiwalna

A A A

Fot. freeimages.com. Aut.: Clinton cardozo

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badanie zbierając od organizacji informacje z wykorzystaniem formularza SOF-1 - sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

Ogólny obowiązek sporządzania sprawozdania (obowiązek przekazania informacji do badania) przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej (art. 30 pkt. 3). Obowiązki opisane w ustawie konkretyzowane są corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP).

Aktualny program zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Obecne badanie realizowane jest do 28 kwietnia 2017 r.

Badaniem objęte są zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mające osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną.

W jaki sposób trzeba się sprawozdać?

Sprawozdania należy składać przez Portal Sprawozdawczy (form.stat.gov.pl) lub w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Krakowie. Powiadomienia o badaniu wysyłane są do organizacji pozarządowych dwutorowo. Organizacje, które mają aktywne konta na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostają powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail. Do pozostałych organizacji, które stanowią większość, powiadomienia wysłane są pocztą z Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Formularz SOF-1, a także instrukcja jego wypełniania umieszczone są na Portalu Sprawozdawczym GUS. Ponadto podawane są tu praktyczne wskazówki związane z dostępem do konta sprawozdawczego, logowaniem się czy największym obciążeniem portalu.

Portal Sprawozdawczy zamieszcza też listę osób do kontaktów w sprawach sprawozdań (lista). W razie wątpliwości warto skorzystać z tej pomocy. Można także zwrócić się o pomoc do pracowników Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, e-mail: .


SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za 2016 r., wzór formularza, form.stat.gov.pl

Lista osób do kontaktów w sprawach merytorycznych Sprawozdanie SOF-1 za 2016 rok, form.stat.gov.pl

Portal Sprawozdawczy, Krótki przewodnik v. 1312, plik w formacie pdf, form.stat.gov.pl

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, plik DOCX, bip.stat.gov.pl

W tym samym terminie, ale z użyciem innego formularza (SOF-4), sprawozdają się do GUS organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.
 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Termin - 2017-04-20, 20:02
Nieprawda - 2017-04-20, 07:38
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.