Jak i dlaczego warto głosować? Wybory do wrocławskiej rady pożytku

Jesteś pozarządowy? Nie pozostawaj obojętny! Krótko i rzeczowo przedstawiamy najważniejsze informacje związane z głosowaniem na przedstawicieli NGO.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Rafał Florczak

2017-06-14, 13.30

NGO głosują na swoich przedstawicieli w Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jak?

 • Głosowanie trwa od 9 do 19 czerwca 2017 roku (włącznie )
   
 • Można zagłosować na maksymalnie 6 kandydatów z listy. A więc na 1, 2, 3, itd., ale nie więcej niż na 6
   
 • Głosują zarejestrowane, wrocławskie organizacje pozarządowe lub prowadzące aktywną działalność na terenie miasta
   
 • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów. Tu ją znajdziesz - http://bit.ly/2shS3fG
   
 • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, w terminie 9-19 czerwca 2017 r. w godzinach 7.45 - 15.45, lub wysłać pocztą na w/w adres – UWAGA - decyduje data wpływu do Biura (nie stempla pocztowego).
   
 • Uwaga: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)

Dlaczego?

 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) to m.in. reprezentacja środowiska NGO, wyrażająca wolę, oczekiwania, cele pozarządowego Wrocławia
   
 • WRDPP mediuje, opiniuje, zgłasza postulaty, rekomenduje konkretne rozwiązania,
   
 • Nowa WRDPP to szansa na wniesienie ciekawych pomysłów i aktywności, wytyczenie konkretnych zadań, podniesienie rangi i autorytetu rady,
   
 • WRDPP wpływa na kształt bezpośredniej współpracy miasta z organizacjami.

Więcej informacji o wyborach do WRDPP na specjalnej stronie - kliknij.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wrdpp-wybory

 

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

miejsce: Wrocław
data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-06-19
organizator: Urząd Miejski Wrocławia
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.