Konkurs dotacyjny: Przedsiębiorczy przedszkolak – reaktywacja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przedsiębiorczy przedszkolak – reaktywacja. Oferty należy składać do 26 lipca 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-07-05, 14.03

Gmina Wrocław jest realizatorem Programu „Edukacja Przedsiębiorczości”, w ramach którego realizuje paletę projektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży na różnych szczeblach systemu edukacji. Jednym z takich projektów, dla najmłodszych, jest „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, realizowany od 2009 roku. W ciągu 6 lat realizacji projektu zmieniły się realia systemu edukacji, m.in. wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego, zachodzi więc potrzeba odświeżenia sposobu realizacji projektu.

Zadanie objęte konkursem i przeznaczone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczęszczających do wrocławskich placówek wychowania przedszkolnego, stanowić ma logiczną i spójną kontynuację projektu „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Preferowaną formą są zajęcia, których celem jest rozpoznawanie, nabywanie i ćwiczenie cech znamionujących przedsiębiorczość, a które zostaną przeprowadzone w nie mniej niż 10 przedszkolach. Głównym elementem zajęć powinno być przedstawienie teatralne, stanowiące
punkt wyjścia do gier i zabaw edukacyjnych oraz nauki piosenek. Zajęcia powinny mieć charakter interaktywny, co oznacza angażowanie dzieci do działań edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć należeć będzie do oferenta.

Po zakończeniu każdych zajęć oferent jest zobowiązany do zweryfikowania skuteczności swoich działań poprzez zadanie grupie dzieci kilku prostych pytań ewaluacyjnych (max. 5-ciu), potwierdzających prawidłowe rozpoznawanie cech znamionujących postawę przedsiębiorczą. Celem pytań jest upewnienie się, że dzieci właściwie rozpoznają cechy znamionujące postawy przedsiębiorcze i potrafią je odróżnić od cech znamionujących postawy bierne. W celu realizacji zadania oferent będzie zobowiązany uzyskać
deklaracje udziału od dyrektorów placówek przedszkolnych wraz ze zgodami na zajęcie pomieszczenia w placówce w celu przeprowadzenia zajęć.

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia Gminie Wrocław do zatwierdzenia:
- scenariusza bądź scenariuszy zajęć,
- scenariusza lub scenariuszy przedstawienia teatralnego,
- projektu/koncepcji materiałów dydaktycznych, powstałych w oparciu o scenariusz zajęć, przeznaczonych dla nauczycieli biorących udział w projekcie do kontynuacji edukacji w zakresie przedsiębiorczości po zakończeniu zadania, skonsultowanych z doradcą metodycznym z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- tekstu piosenki lub piosenek,
- nagranej piosenki lub piosenek,
- projektu/koncepcji gadżetu pamiątkowego dla dzieci, ściśle związanego z tematyką projektu,przeznaczonego do wręczenia na zakończenie zajęć,
- listy placówek wraz z ilością grup i dzieci,
- treści pytań ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-07-05 do 2017-07-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.