UEPiK. „Mała księgowość” NGO w poradnik.ngo.pl

Organizacje pozarządowe, które w styczniu 2016 r. zdecydowały się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, nie mają w 2017 r. obowiązku składania sprawozdania finansowego. To jeden z przywilejów NGO wybierających prostszą formę księgowości. Zobacz w PORADNIK.NGO.PL, na czym polega uproszczona ewidencja.

Wiadomość archiwalna

A A A

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) pojawiła się w 2015 roku. Organizacja nie prowadzi pełnej księgowości, tylko uproszoną. Jest zwolniona z obowiązku przygotowywania corocznego sprawozdania finansowego. Nie dotyczą jej skomplikowane zasady z ustawy o rachunkowości. To opcja specjalnie dla organizacji pozarządowych – zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów opisuje ustawa o działalności pożytku oraz specjalne rozporządzenie.

sprawdź: Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
 w PORADNIK.NGO.PL
 

Wybierając w styczniu 2016 r. UEPiK
Organizacja pozarządowa została zwolniona z obowiązku składania sprawozdania finansowego w 2017 r. (to obowiązek ciążący na wszystkich innych NGO, które nie wybrały UEPiK). Chodzi o sprawozdania finansowe za 2016 r., które właśnie teraz – na przełomie czerwca i lipca – organizacje składają do US, KRS czy MRPIPS (zobacz na infografice: terminy i obowiązki sprawozdawcze 2017).


Oczywiście zwolnienie dotyczyć będzie również kolejnych lat, ale przy zachowaniu zasady, że nie składamy sprawozdania finansowego za rok, w którym prowadziliśmy UEPiK.

Organizacje często pytają, jaka jest podstawa prawna; co pozwala im nie składać sprawozdania finansowego. Zwolnienie to zawarte jest w ustawie o rachunkowości. Obowiązek składania sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości. Ale znajduje się w niej też przepis (art. 2. ust. 5.), który mówi, że NGO stosujących UEPiK nie dotyczą zasady z ustawy o rachunkowości. Dosłownie: prowadzą one UEPiK na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku. A te zasady – z ustawy o pożytku – nie zawierają wymogu składania sprawozdań finansowych.

Ważne jest, kiedy (na który rok) wybraliśmy uproszczoną ewidencję oraz czy zrobiliśmy to skutecznie (czy zgłosiliśmy wybór UEPiK do urzędu skarbowego w określonym terminie).


Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to ściśle określone rozporządzeniem zestawienie przychodów i kosztów w układzie pozwalającym na zebranie danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji CIT-8. W UEPiK nie ma ewidencji operacji pieniężnych np.: kasy, wyciągów bankowych, zaliczek, rozrachunków. Nie ma też miejsca na księgowe wyodrębnienie kosztów projektów finansowanych z dotacji (co w przypadku większości dotacji jest obowiązkowe). Jak w takim razie prowadzić UEPiK? Pomocne będą wyjaśnienia i formularze, które znajdziesz w PORADNIK.NGO.PL.
 

Skorzystaj ze wszystkich tekstów na temat uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK), które zgromadziliśmy w dziale: KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE w poradnik.ngo.pl.
 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.