Konkurs dotacyjny: Warsztaty Design Thinking – II edycja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty Design Thinking – II edycja. Oferty należy składać do 28 sierpnia 2017 r

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-08-08, 10.41

Zadanie objęte konkursem i przeznaczone dla uczniów szkół średnich (licea, technika, branżowe szkoły I stopnia) polegać ma na praktycznym zapoznaniu ich z metodą design thinking. Przeprowadzonych powinno zostać łącznie 48 godzin warsztatów (godzina lekcyjna) dla nie mniej niż 5 klas z różnych
typów szkół (licea, technika, branżowe szkoły I stopnia).

Łącznie w zadaniu objętym konkursem powinno wziąć udział nie mniej niż 100 uczniów (zakładając 20 osób w klasie).

Podczas warsztatów zadaniem uczniów będzie zaprojektowanie formuły działania uczniowskiego klubu biznesowego, przeznaczonego dla aktywnych i chętnych do działania uczniów, stwarzającego możliwość pozyskiwania wiedzy, wymiany informacji i budowania sieci współpracy. Uczestnicy powinni
zaproponować realne rozwiązania problemu, jakim jest niechęć młodych ludzi do zmierzenia się z tematyką przedsiębiorczości – niech potencjalni uczestnicy sami odpowiedzą na pytanie, co byłoby dla nich ciekawe, o czym chcieliby posłuchać, z kim spotkać, w co zagrać, w jakich warsztatach
uczestniczyć, aby swoją obecność w uczniowskim klubie biznesowym uznali za pożądaną.

Uczniowie mogą i powinni nazwać swój klub i podejść do jego tworzenia na poważnie, gdyż jako autorzy koncepcji zostaną później zaproszeni do współpracy przy jego faktycznym powstawaniu.

Ważna jest zatem praca nad własnym zaangażowaniem w projekt.

Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności swoich działań wśród uczniów poprzez przeprowadzenie krótkiej anonimowej ankiety (max 10 pytań), potwierdzającej właściwe zrozumienie metodyki narzędzia design thinking i możliwości jego zastosowania oraz ankiety
zadowolenia wśród nauczycieli – obserwatorów (również max 10 pytań).

Oferent powinien zaplanować również podsumowanie projektu, połączone z prezentacją wypracowanego rozwiązania oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa dla uczniów oraz nauczycieli/szkół.

Zadanie będzie realizowane w siedzibach szkół średnich, dlatego oferent zobowiązany jest do uzyskania zgód dyrektorów placówek na udostępnienie sal lekcyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla celów realizacji projektu.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia – w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć – do zatwierdzenia Gminie Wrocław (osoba zostanie wyznaczona w protokole):
- koncepcji pracy z uczniami,
- scenariusza zajęć,
- listy klas z podaniem nazwy placówki oraz liczby uczniów,
- harmonogramu prowadzonych zajęć,
- zestawu pytań ewaluacyjnych dla uczniów i dla nauczycieli.

Do zadań oferenta należeć będzie przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród wrocławskich szkół średnich, przy czym powinni się tu znaleźć przedstawiciele zarówno liceów, jak i techników i szkół zawodowych, aby wypracowane rozwiązanie uwzględniało potrzeby i oczekiwania
reprezentatywnej grupy uczniów. Oferent podejmie się przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych o projekcie, gwarantujących osiągnięcie zakładanych rezultatów twardych, tj. nie mniej niż 5 klas z 5 szkół średnich i nie mniej niż 100 uczniów.

Oferent wykona również dokumentację zdjęciową z realizacji projektu, włącznie z ewentualną makietą wypracowanego rozwiązania (nie mniej niż 30 zdjęć), przy czym oferent jest zobowiązany do uzyskania zgód na publikację wizerunku również dla Gminy Wrocław celem prezentacji zdjęć na stronie internetowej Gminy Wrocław.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-08-08 do 2017-08-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.