100 tys. organizacji i jedna instytucja

Po wakacyjnej przerwie posłowie wracają do debaty nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Dla MamPrawoWiedziec.pl na temat ustawy wypowiedzieli się dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciech Kaczmarczyk, posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus oraz posłanka PO Monika Wielichowska.

Rządowy projekt ustawy powołującej nową instytucję – Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – trafił do Sejmu na początku lipca. NIW, podlegający bezpośrednio pod Kancelarię Premiera, przejmie od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadania związane ze wspieraniem organizacji pozarządowych.

NIW będzie zarządzał środkami finansowymi przeznaczonymi na dotacje (przejmie od ministerstwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Oprócz Instytutu ustawa powołuje także drugą instytucję – Komitet ds. Pożytku Publicznego. Przewodniczący Komitetu zajmie się nadzorowaniem NIW, powoła i odwoła jego dyrektora, a także określi statut. Organem Instytutu oprócz dyrektora będzie Rada, w której składzie znajdą się: członek wskazany przez prezydenta, trzech wybranych przez przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jeden wskazany przez ministra finansów, jeden przedstawiciel samorządu oraz pięciu reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy uzyskają poparcie min. 20 organizacji.

Co o projekcie mówi dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciech Kaczmarczyk, który reprezentuje rząd w na posiedzeniach komisji?

Wojciech Kaczmarczyk

Co o projekcie sądzą i jak chcą nad nim pracować posłanki opozycji Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) i Monika Wielichowska (PO)?

 

Monika Wielichowska


Joanna Scheuring-Wielgus

Ustawa spotkała się z krytyką samych organizacji. Jak tłumaczyła MamPrawoWiedziec.pl jeszcze w lipcu Kinga Palubicka z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (więcej: tutaj), krytykowany jest m.in. sposób przygotowania projektu, pomijający zgłaszane przez NGO uwagi czy duża swoboda dyrektora Instytutu, który może zadecydować, kto otrzyma środki z publicznych funduszy przy równoczesnej marginalnej roli Rady, której opinia w żaden sposób nie wiąże dyrektora.

Negatywną opinię na temat projektu wydała także OBWE. Jej zdaniem w proponowanym projekcie władza wykonawcza wydaje się mieć decydującą rolę na funkcjonowanie NIW, podczas gdy „za przydział środków publicznych lub zasobów powinny być odpowiedzialne różne podmioty, w miarę możliwości niezależne od wpływów rządu, nie zaś jeden organ wykonawczy” (więcej opinii: tutaj).

 

Prace nad projektem Sejm wznawia na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu (12-14 września).

Projekt rozpatrywany jest w Komisji ds. polityki społecznej i rodziny:

Posiedzenie komisji: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=PSR

Projekt ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=C57CFC456352A1B5C1258155005FF00E

Sprawdź, czy możesz uczestniczyć w posiedzeniu komisji, 14 września, o godz. 14:00: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2113710.html.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


100 tysięcy - 2017-09-14, 20:04
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.