Instytut Wolności przyspiesza. Komisja przyjęła projekt ustawy [aktualizowane]

12 września 2017 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zakończyła pracę nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Już 13 września projekt trafi do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.

fot. Krzysztof Białoskórski, www.sejm.gov.pl

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 12 września było trzecim spotkaniem, na którym posłowie z Komisji rozmawiali o projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na pierwszym odrzucono propozycje zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie projektu (zobacz: Nie będzie wysłuchania…). Podczas drugiego ponownie negatywnie zdecydowano o wysłuchaniu publicznym, po czym przepracowano ok. połowy artykułów rządowego przedłożenia (zobacz: Instytut Wolności. Komisja sejmowa nie zakończyła prac).

Czy Sejm uchwali ustawę do 15 września (na tym posiedzeniu)?

12 września posłowie z Komisji dotarli do końca projektu ustawy. Przyjęto kolejne poprawki w projekcie. Teraz ustawa z poprawkami trafi na posiedzenie plenarne Sejmu do drugiego czytania. Odbędzie się ono 13 września. To oznacza, że możliwe jest przyjęcie ustawy przez Sejm do końca tygodnia.


Poprawki w projekcie uwzględnione podczas posiedzenia Komisji:

 • skreślenie z art. 28 możliwości stosowania do realizacji zadań trybu innego niż z ustawy o działalności pożytku. Taka poprawka miała dać absolutną wyłączność przepisom ustawy o pożytku. Biuro Legislacyjne tłumaczyło jednak podczas posiedzenia, że nadal możliwe będzie stosowanie innych trybów, ponieważ tak wynika z całej konstrukcji ustawy.
 • przeniesienie ustępów dotyczących Komitetu ds. Pożytku Publicznego z części dotyczącej zmian w ustawie o pożytku (art. 39.) do przepisów przejściowych (była to propozycja Biura Legislacyjnego) oraz inne zmiany o charakterze legislacyjnym (proponowane przez Biuro Legislacyjne) w artykułach 39 i 40.
 • zmiana polegająca na umożliwieniu bardziej elastycznego tworzenia składu Komitetu ds. Pożytku Publicznego (w art. 39).
 • dodanie do ustawy nowego artykułu (po art. 40.) zmieniającego dysponenta środków z hazardu (zmiany w ustawie o grach hazardowych). Dysponentem będzie Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 • zmiany doprecyzowujące w art. 41. ust. 1. oraz w art. 42.
 • zmiana w art. 53. mająca spowodować wejście w życie części przepisów z dniem ogłoszenia ustawy (propozycja Biura Legislacyjnego). Chodzi o przepisy z art. 44. dotyczące obecnych pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pożytku, którzy trafią do Instytutu Wolności.
   

Poprawki proponowane i ODRZUCONE podczas posiedzenia Komisji:

 • skreślenie z art. 30 słów „samodzielnie lub”, co miałoby doprowadzić do sytuacji, że Instytut Wolności nie mógłby prowadzić działań samodzielnie, a jedynie we współpracy z organizacjami (w drodze otwartych konkursów).
 • skreślenie ustępów 2, 3 i 4 z artykułu 30. co miało być m.in. konsekwencją zmiany w art. 28. (skreślenie zapisów umożliwiających tworzenie regulaminu konkursu, czyli innego trybu konkursowego niż tryb z ustawy o pożytku). Skreślenie tych ustępów, w opinii proponujących zmianę, miałoby zapobiec sprzeczności ustawy o Instytucie Wolności z ustawą o działalności pożytku.
 • dodanie do art. 31. zapisu o otwartych konkursach ofert przy wspieraniu rozwoju instytucjonalnego organizacji. Bez tego zapisu artykuł 31. daje bardzo dużą dowolność w przyznawaniu środków w tym zakresie.
 • wykreślenie zmian do ustawy o pożytku zaproponowanych w artykule 39. dotyczących Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Uzasadnieniem dla tej propozycji był brak konsultacji publicznych tych elementów ustawy, które wprowadzają Komitet. Propozycja ta w ogóle nie była poddana pod głosowanie, ponieważ Biuro Legislacyjne uznało ją za niepoprawną formalnie.
 • zmiana w art. 46. dotycząca terminów na wydanie nowych rozporządzeń - proponowano, żeby stare rozporządzenia zachowały moc, bez wskazania ostrego terminu na wydanie nowych (co jest dość skomplikowane i czasochłonne - szczególnie jeśli planuje się przeprowadzenie realnych, a nie fasadowych, konsultacji).
 • zmiana w art. 53. mająca opóźnić przeniesienie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, aby konkursy na 2018 r. ogłoszone były jeszcze w ramach starych przepisów.


Dlaczego projekt ustawy o NIW-CRSO jest ważny?

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego proponuje stworzenie nowej instytucji, która stanie się najważniejszym podmiotem dla NGO w Polsce. Będzie zarządzała środkami dla organizacji pozarządowych, na początku Funduszem Inicjatyw Obywatelskich oraz nowym funduszem zasilanym opłatami z hazardu. Instytut – Centrum ma również tworzyć i realizować programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

zobacz ostatnie OPINIE NA TEMAT NIW-CRSO

 


Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego trafił do Sejmu na początku lipca 2017 r. 12 lipca rozpoczęło się jego pierwsze czytanie. Na kolejnym posiedzeniu (ostatnim przed wakacjami w 2017 r.) posłowie skierowali projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.