Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2017. Oferty należy składać do 30 października 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-10-06, 16.02

Zadanie polega na:
budowie na terenie miasta Wrocławia niskoemisyjnego pływającego obiektu użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej oraz spełniającego standardy budownictwa pasywnego, w którym wytwarzana będzie energia w oparciu o OZE.

Obiekt ma pełnić funkcję ośrodka edukacyjno – informacyjnego, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjna m.in. w zakresie wiedzy na temat rzeki Odra, bezpieczeństwa nad wodą, zrównoważonego wykorzystania zasobów rzeki, również jako odnawialnego źródła energii oraz działalność informacyjna w zakresie promocji usług turystycznych związanych z rzeką Odrą i akwenami, zgodnie z realizacją zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 11,12,13,14,15,17,18,19,32a,33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wrocław i na rzecz jej mieszkańców, współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych, w wyłączeniem projektów współfinansowanych ze źródeł prywatnych oraz uczelni wyższych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.