Konkurs dotacyjny: Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Prusa

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Prusa. Oferty należy składać do 27 grudnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-12-05, 10.25

Zadanie polegać ma na:
organizacji i prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej Prusa dla mieszkańców Wrocławia, a w szczególności mieszkańców Osiedla Ołbin.

Działalność Centrum powinna obejmować szereg działań kulturalno – edukacyjnych , a także doradczych skierowanych głównie do dorosłych mieszkańców osiedla Ołbin, jak również pozostałych mieszkańców Wrocławia, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, m.in:
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla lokalnych inicjatyw prospołecznych zgłaszanych przez mieszkańców;
- organizację spotkań/ warsztatów/ wykładów z zakresu odpowiedzialności społecznej, konsumenckiej, ekonomii społecznej oraz ekologii;
- prowadzenie warsztatów kompetencyjnych wspierających rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców Ołbina;
- organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z lokalnych przedszkoli i szkół w zakresie patriotyzmu lokalnego;
- prowadzenie Biblioteki Sąsiedzkiej: tworzenie atrakcyjnego zbioru bibliotecznego poprzez zbiórki książek oraz zachęcanie mieszkańców do wspólnego tworzenia biblioteki i dzielenia się własnymi zasobami książek i czasopism; prowadzenie wydarzeń zachęcających do udziału w inicjatywie i promujących rozwój czytelnictwa;
- wykorzystanie w działalności Centrum technologii multimedialnych oraz mediów elektronicznych np. portali społecznościowych, min. do promocji osiedla i działalności Centrum;
- organizowanie wspólnego uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych na terenie Wrocławia, w tym propagowanie idei uczestnictwa w kulturze oraz ułatwianie dostępu do informacji kulturalnej dzięki dostarczaniu ofert kulturalnych, informatorów oraz kalendarzy wydarzeń, organizacja wspólnych wyjść do muzeów, teatrów, spacerów z przewodnikiem itp. mających na celu poprawienie więzi społecznych i międzypokoleniowych, ale również postawy obywatelskiej i dumy z zasobów oferowanych przez miasto.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-12-05 do 2017-12-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.