Konkurs dotacyjny: Centrum Międzypokoleniowe na osiedlach Gądów, Kuźniki, Nowy Dwór

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Centrum Międzypokoleniowe na osiedlach Gądów, Kuźniki, Nowy Dwór. Oferty należy składać do 27 grudnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-12-05, 10.53

Zadanie polega na:

  • organizacji i przeprowadzeniu działań integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów,
  • realizacji pozaszkolnej edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu - od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpostawowej (z wyłączeniem szkół policealnych).

Zadanie skierowane jest do osób z osiedli Gądów, Kuźniki, Nowy Dwór.
Od Oferenta oczekuje się kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem niżej wymienionych elementów.

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE POKOLENIA ORAZ AKTYWIZUJĄCE SENIORÓW w każdym roku realizacji zadania, w szczególności:
1. zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 20 warsztatów (każdy po min. 2 godz. zegarowe) dla seniorów i i wnuków, w tym m.in. muzyczne, plastyczne, taneczne, ”origami”, majsterkowania, świąteczne, inne,
2. zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 2 spotkań tanecznych (każdy po min. 4 godz. zegarowe), podczas których seniorzy i wnuki zapoznają się z podstawowymi krokami co najmniej dwóch tańców,
3. zorganizowanie i przeprowadzenie festynu „Święto pokoleń” (min. 3 godz. zegarowe), podczas którego swój dorobek zaprezentują dzieci i dziadkowie,
4. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania Wigilijnego (min. 3 godz. zegarowe),
5. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć śmiechoterapii (min. 32 godz. zegarowe),
6. zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 5 wyjść kulturalno-rekreacyjno-sportowych (m.in. kino, teatr, lodowisko, wycieczki rowerowe, inne).

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO ZESPOŁU WOKALNEGO w każdym roku realizacji zadania, w szczególności:
1. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wokalno - ruchowych (min. 105 godz. zegarowych z udziałem akompaniatora na co drugich zajęciach);
2. prezentacja zespołu wokalnego Krzykaśki na festiwalach i koncertach (udział uczestników w minimum 7 koncertach w tym m.in. Święto Przedszkolaka, Choinka Marzeń, Jarmark Bożonarodzeniowy, inne oraz w minimum 7 festiwalach w tym m.in. Gdynia Open Festiwal, Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej w Jeleniej Górze, Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”, inne),
3. udział minimum 5 uczestników w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (MHFKMS) "KIELCE”,
4. zorganizowanie i przeprowadzenie min. 5 wycieczek integracyjnych,
5. przygotowanie 10 nowych piosenek o tematyce dostosowanej do wieku wykonawców piosenek(napisanie słów, muzyki, wykonanie aranżacji).
Minimalna liczba członków ZESPOŁU WOKALNEGO wynosi 18 osób.

EWALUACJA ZADANIA
Realizator jest zobowiązany do prowadzenia ewaluacji zadania - po zakończeniu realizacji każdego działania Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania jego skuteczności poprzez udokumentowanie realizacji projektu (wnioski, ankiety, uwagi zbierane podczas realizacji zadania należy przedstawić w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-12-05 do 2017-12-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.