Współpraca dolnośląskich NGO i samorządu województwa – ewaluacja. Raport z badań

Raport "Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015" podsumowuje ustalenia z badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu znajdziemy informacje o ocenie Programu i poszczególnych form współpracy finansowej i pozafinansowej.

Badania i raport "Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015" zostały wykonane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podstawowymi kryteriami prowadzonej ewaluacji była adekwatność,skuteczności oraz użyteczności samego Programu Współpracy i przyjętych w nim rozwiązań, a w szczególności: priorytetowych zadań publicznych oraz form współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem wojewódzkim.

Raport opiera się na badaniu ilościowym przeprowadzonym na próbie 411 dolnośląskich organizacji oraz badaniach jakościowych. Na te ostatnie składały się pogłębione wywiady indywidualne i grupowe, w których łącznie wzięło udział 56 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego.

W raporcie znajdziemy m.in. informacje na temat:

- ogólnej oceny Programu Współpracy,

- oceny form współpracy między UMWD a organizacjami pozarządowymi zapisanych w Programie Współpracy (współpraca finansowa i pozafinansowa),

- oceny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Raport można pobrać na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.