Kiedy organizacja pozarządowa jest płatnikiem VAT?

NGO często kojarzą podatek od towarów i usług z prowadzeniem działalności gospodarczej. - Nie prowadzimy, nie płacimy – myślą. To uproszczenie. Warto przyjrzeć się kiedy naprawdę organizacja jest z VAT zwolniona, a kiedy nie. I co z tego wynika. Szczególnie, że 1 stycznia 2018 r. przynosi zmiany.

http://www.sxc.hu/photo/373187

VAT – z ang. Value Added Tax, to podatek od tzw. wartości dodanej, zwany potocznie podatkiem VAT. W Polsce nazywany jest też podatkiem od towarów i usług - tak nazywa się ustawa określająca zasady płacenia tego podatku (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Czy organizacje pozarządowe są zwolnione z VAT?

W ustawie o  podatku od towarów i usług BRAK jest zwolnienia podmiotowego dla organizacji pozarządowych. Oznacza to, że NIE SĄ one automatycznie zwolnione z płacenia VAT tylko dlatego, że są NGO.

W przypadku organizacji odpłatność za usługi czy dostawę towarów występuje w ramach odpłatnej działalności statutowej oraz w ramach działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez organizację prowadzącą nieodpłatną działalność statutową nie podlegają opodatkowaniu VAT. Należy zwrócić uwagę, że odpłatność nie oznacza wyłącznie faktycznego przepływu gotówki (pobrania zapłaty), ale wiąże się także np. z usługami barterowymi (np. sponsoringiem). 

Obowiązek płacenia podatku VAT jest niezależny od rodzaju prowadzonej przez organizację działalności: dotyczy zarówno działalności odpłatnej pożytku publicznego, jak i działalności gospodarczej.


W przypadku działań organizacji opodatkowaniu VAT mogą też podlegać otrzymane dotacje czy darowizny, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez organizację (zobacz: Zapytaj prawnika... o VAT od dotacji). 

Zwolnienie podmiotowe – kiedy mamy niskie obroty

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113.1 ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorcom, którzy osiągnęli w ciągu roku obroty poniżej 200 tys. zł ze sprzedaży.  
 

więcej o zwolnieniach i obowiązkach związanych z VAT w PORADNIK.NGO.PL, patrz szczególnie: Kiedy organizacja może być zwolniona z VAT?


Zmiany w 2018 r. – EWIDENCJA VAT tylko w komputerze

Od 1 stycznia 2018 r. na wszystkich podatników VAT nałożony jest obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (czyli zestawienia rozliczanych z podatku VAT faktur zakupu i dokumentow sprzedaży), w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych

Jeśli organizacja nie korzysta ze zwolnienia z VAT (np. opisanego wyżej zwolnienia związanego z nieprzekraczaniem określonej kwoty dochodów) musi prowadzić elektroniczną ewidencję. 

Zmiany w 2018 r. – JPK dla wszystkich

Obowiązek przekazywania comiesięcznego JPK-VAT dotyczy od 1 stycznia 2018 r. wszystkich czynnych płatników podatku VAT. 

Jeśli więc organizacja pozarządowa nie korzysta ze zwolnienia z VAT musi realizować obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK).
 

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.