Umowy-zlecenie 2018. Minimalna stawka godzinowa wyższa o 70 gr

Rok temu – 1 stycznia 2017 – weszły w życie przepisy o minimalnej stawce godzinowej w umowach-zleceniach. Minął rok i stawka obowiązująca przez 12 miesięcy wzrosła. Pamiętajcie o tym, podpisując umowy w 2018 r.

http://www.freeimages.com/photo/373178

Przepisy zmieniające ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziły minimalną stawkę wynagrodzenia godzinowego dla osób wykonujących pracę na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka ma zastosowanie do umów-zleceń, wykorzystywanych często przez organizacje pozarządowe. Dotyczy też sytuacji, kiedy organizacja pozarządowa zleca pracę osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych osób lub nie zleca im pracy – czyli chodzi tu o tzw. samozatrudnionych.

W pierwszym roku obowiązywania przepisów o minimalnej stawce godzinowej (od 1 stycznia 2017 r.) kwota minimalnej stawki wynosiła 13 zł brutto. Stawka zmienia się co rok. Od 1 stycznia 2018 r. mamy nową kwotę minimalnej stawki. 

Od 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł brutto.


Przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

  • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
  • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
  • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

zobacz:
obowiązki związane z umowami cywilnoprawnymi i minimalną stawka godzinową w skondensowanej formie

Jednym z nowych obowiązków, które pojawiły się rok temu w związku z minimalna stawka godzinową jest konieczność potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Najprostszym sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który będzie spełniał wymagania ustawowe, jest podanie liczby godzin przez wykonującego (zlecenie wykonywałem/wykonywałam …. godzin):

  • na rachunku (w przypadku umowy zlecenia),
  • na fakturze (w przypadku osób samozatrudnionych).

Wybrany sposób potwierdzania liczby godzin musimy wcześniej opisać w umowie. Więcej wyjaśnień na temat potwierdzania liczby godzin i wymaganych zapisów w umowach: Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia.

Obowiązek określenia sposobu potwierdzania godzin nie jest przypisany żadnej ze stron (tzn. tak naprawdę jest przypisany obu). Ponieważ jednak to organizacja pozarządowa poniesie karę za ewentualne niestosowanie się do przepisów, w praktyce to właśnie NGO (zleceniodawcę) obciąża obowiązek związany z przechowywaniem dokumentacji potwierdzające liczbę godzin. Dokumentację należy przechowywać "przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne".

Nie w każdej sytuacji organizacja pozarządowa będzie musiała stosować przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Np. nie stosuje się ich w przypadku zlecania pracy osobom, które wykonają ją w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o ile osoby te same zatrudniają pracowników lub innych zleceniobiorców. Wyłączenia dotyczą też pewnych rodzajów prac np. związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej czy z opieką domową nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.

Minimalna stawka nie ma też zastosowania umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.

Pełną listę wyłączeń z ustawy opisujemy w PORADNIK.NGO.PL: Kiedy przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie mają zastosowania.
 

szczegółowo o minimalnej stawce piszemy w PORADNIK.NGO.PL
Minimalna stawka godzinowa (umowa-zlecenie i samozatrudnienie)

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.