Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich przy ul. Szajnochy 12 w latach 2018-2019

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie biura porad obywatelskich przy ul. Szajnochy 12 we Wrocławiu w latach 2018-2019. Oferty należy składać do 25 stycznia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-01-09, 15.28

Zadanie polegać będzie na udzielaniu bezpłatnych porad obywatelskich osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałym na terenie Wrocławia, uczącym się i/lub pracującym we Wrocławiu, w tym obcokrajowcom, z wyłączeniem porad prawnych udzielanych grupom odbiorców w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Biurze Porad Obywatelskich przy ul. Szajnochy 12 we Wrocławiu.

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej podnoszącej świadomość prawną społeczeństwa, dotyczącej w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) prawach i obowiązkach obywatelskich;
3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa;
6) możliwościach korzystania mieszkańców Wrocławia z różnych form wsparcia oferowanych przez Miasto np. w zakresie spraw rodzinnych, socjalnych, opiekuńczych, społecznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-01-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.