Konkurs dotacyjny: Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień w okolicy ulicy Sztabowej w formie klubowego centrum aktywności dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-01-09, 15.44

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, w wieku od 6 do 19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 6 do 26 lat).

Zajęcia mają odbywać się poza nauka szkolną. Zajęcia mają się odbywać w dniach poniedziałek – piątek. Minimum 4 godziny zegarowe tygodniowo.

Zadanie polegać ma na wspieraniu aktywności dzieci i młodzieży poprzez:
- organizację m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych;
- realizację programów profilaktyki uzależnień wśród uczestników zadania;
- rozwój talentów i kreatywności;
- rozwój umiejętności interpersonalnych;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych.
Integrowanie środowiska lokalnego: współpracy z organizacjami pozarządowymi na danym terenie, zajmującymi się podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.

Dopuszcza się funkcjonowanie Klubowego Centrum, na powyższych zasadach, w trakcie jednego miesiąca ferii letnich oraz jednego tygodnia ferii zimowych. W czasie ferii letnich i zimowych w zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, która codziennie nie uczestniczy w zajęciach.

Dopuszcza się, w ramach funkcjonowania Klubowego Centrum organizację wycieczek poza teren Wrocławia w soboty i niedziele oraz ponadprogramowe wyjścia do np. kina, teatru. Zadanie powinno być realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowia i profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i światopoglądowym.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do stosowania nazwy „Klubowe Centrum” na wszystkich materiałach, publikacjach, szyldach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych.

2. Oferent określa każde miejsce realizacji zadania, biorąc pod uwagę możliwość realizacji zadania oraz jego przystosowanie do prowadzenia zajęć merytorycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-01-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.