XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono – zgłoszenia do 28 lutego

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur w konkursie Prawnik Pro Bono, organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitą". Jak co roku Kapituła wyłoni trzy osoby, w tym jednego laureata/laureatkę - które w roku 2017, ale też na przestrzeni wielu lat wyróżniły się prawniczą pracą społeczną.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Włodarczyk

2018-02-07, 15.33

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną?

Zgłoś tę osobę do nagrody!

To już XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji.

Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono.

Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze prawnym.

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres . Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Adres pocztowy:
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
ul. Szpitalna 5 lok.5
00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2018 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym: aktualny formularz_regulamin_2017.

miejsce: cała Polska
data wydarzenia: od 2018-02-07 do 2018-02-28
organizator: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
adres: Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 828 91 28, faks: 22 828 91 29
e-mail: biuro@centrumprobono.pl
www: http://www.fupp.org.pl 
źródło: Centrum Pro Bono
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.