Wrocław. Kurs "Excel Średnio zaawansowany"

Kurs "Excel Średnio zaawansowany" jest skierowany dla osób znających podstawy programu Microsoft Excel oraz chcą poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania i formatowania danych. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 20-21 lutego 2018 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2018-02-12, 08.45

Program szkolenia Excel Średnio zaawansowany

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • wypełnianie serią danych,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne używanie formatowania - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie tylko komórek wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza,
 • ochrona skoroszytu,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB
 • funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ,
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ZAOKR,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach

 • metody formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG.

7. Teksty

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy Pośrednie.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Tworzenie i edycja wykresów

 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • tworzenie wykresów złożonych,
 • zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami.

11. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

12. Podstawy tworzenia i pracy z Tabelami Przestawnymi.

13. Zaawansowane ustawienia drukowania.

14. Wstęp do makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przyporządkowanie makra pod przycisk.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-sredniozaawansowany-z-wprowadzeniem-do-tabel-przestawnych-i-makr,s2,797.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Sale Szkoleniowe Cognity, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 53-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2018-02-20 do 2018-02-21
organizator: Cognity Sp z.o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 124218754, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-excel-sredniozaawansowany-z-wprowadzeniem-do-tabel-przestawnych-i-makr-w 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.