Konkurs dotacyjny: Aktywizacja ruchowa bezdomnych mężczyzn z niepełnosprawnością

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja ruchowa bezdomnych mężczyzn z niepełnosprawnością. Oferty należy składać do 2 marca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-02-14, 13.26

W ramach zadania należy:
1. zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia (min. 180 godz. zegarowych) mające na celu aktywizację wrocławskich bezdomnych mężczyzn w schronisku, którzy ze wzglądu na wiek i niepełnosprawność przejawiają ograniczenia w zakresie samodzielnego poruszania się

Program usprawnienia ruchowego – realizowany przez kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami - musi obejmować m. in. następujące elementy:
• ćwiczenia bierno-czynne mające na celu poprawę ruchomości w stawach,
• ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe,
• ćwiczenia korekcyjne ,
• ćwiczenia krążeniowo-oddechowe,
• ćwiczenia relaksacyjne,
• kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne poprawiające sprawność ruchową,
• aktywne spacery zdrowotne z wykorzystaniem kijków do nordic walking,

Do przeprowadzenia ww. zajęć dopuszcza się zakup niezbędnych pomocy do ćwiczeń oraz taśm do kinesiotapingu (kinetyczne).

2. dostosować budynek schroniska w Szczodrem k. Wrocławia do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych m.in. poprzez:
• obudowę klatki schodowej osłonami ogniotrwałymi,
• wstawienie drzwi o wymaganej odporności ogniowej,
• wykonanie w dachu budynku klap oddymiających klatkę schodową,
• instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
• instalację systemu alarmu pożaru połączonego z jednostką straży pożarnej,
• wykonanie innych prac wynikających z postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

3. wymienić pokrycie dachowe – w tym wykonać m.in.: izolację termiczną dachu,
• remont drewnianej konstrukcji dachu
• remont kominów,
• wymianę pokrycia dachu przy zastosowaniu blachy tytanowo – cynkowej. (ok. 500 m2) .

Do wykonania zakresu prac z pkt 2-3 należy przygotować stosowną dokumentację projektową wraz z częścią kosztową w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń administracyjnych a także możliwości przeprowadzenia wymaganych procedur przetargowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-02-14 do 2018-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.