CIT-8 i sprawozdanie finansowe do końca marca

Organizacjo, pamiętaj o najważniejszych marcowych obowiązkach! Masz jeszcze tydzień. Złóż deklarację CIT-8 i sporządź sprawozdanie finansowe. Przypominamy i zbieramy materiały dotyczące dwóch najważniejszych rzeczy, które NGO musi zrobić w marcu.

pixabay.com, CC0 Public Domain. Autor: freeGraphicToday

Sprawozdanie finansowe: sporządzamy

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe. Wyjątek stanowią organizacje pozarządowe, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPIK). NGO, które chciały skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji w 2017 r. i poinformowały w terminie o swojej decyzji urząd skarbowy, nie muszą składać sprawozdania za 2017 r.

Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie sporządzane jest „nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego”. Dzień bilansowy to najczęściej 31 grudnia, więc sprawozdanie sporządzamy do 31 marca następnego roku.

Przy sprawozdaniach za 2017 rok mamy do wyboru dwa wzory z ustawy o rachunkowości. Nowy wzór sprawozdania, dedykowany organizacjom pozarządowym, użyjemy po raz pierwszy. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jest to teraz podstawowy wzór sprawozdania finansowego obowiązujący organizacje pozarządowe. NGO mogą również wybrać wzór z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości.

Skorzystaj z aktualnych materiałów w PORADNIK.NGO.PL, które pomogą sporządzić sprawozdanie finansowe:

już czas na sprawozdanie finansowe


CIT-8: składamy

Wypełnienie i złożenie CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie UEPIK). CIT-8 to informacja o tym, jakie NGO miała przychody i koszty w roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Choć większość organizacji pozarządowych nie płaci podatku – tzn. są zwolnione ze względu na działania jakie prowadzą – to jednak rozliczenie (w tym wskazanie zwolnień, z których korzysta NGO) jest obowiązkiem każdej organizacji. Do tego właśnie służy CIT-8.

CIT-8 należy wysłać do urzędu skarbowego do końca marca (dotyczy to organizacji pozarządowych, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym – czyli większości). 31 marca 2018 r. wypada w sobotę, więc w tym roku CIT-8 należy wysłać najpóźniej 3 kwietnia (pierwszy dzień roboczy po 31 marca 2018 r.).

Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2017 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 25, CIT-8/O wersja 12, CIT-D wersja 5.

Skorzystaj z aktualnych materiałów w PORADNIK.NGO.PL, które pomogą wypełnić i wysłać CIT-8 organizacji pozarządowej:

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.