CIT-8 i sprawozdanie finansowe do końca marca

Organizacjo, pamiętaj o najważniejszych marcowych obowiązkach! Masz jeszcze tydzień. Złóż deklarację CIT-8 i sporządź sprawozdanie finansowe. Przypominamy i zbieramy materiały dotyczące dwóch najważniejszych rzeczy, które NGO musi zrobić w marcu.

pixabay.com, CC0 Public Domain. Autor: freeGraphicToday

Sprawozdanie finansowe: sporządzamy

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe. Wyjątek stanowią organizacje pozarządowe, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPIK). NGO, które chciały skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji w 2017 r. i poinformowały w terminie o swojej decyzji urząd skarbowy, nie muszą składać sprawozdania za 2017 r.

Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie sporządzane jest „nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego”. Dzień bilansowy to najczęściej 31 grudnia, więc sprawozdanie sporządzamy do 31 marca następnego roku.

Przy sprawozdaniach za 2017 rok mamy do wyboru dwa wzory z ustawy o rachunkowości. Nowy wzór sprawozdania, dedykowany organizacjom pozarządowym, użyjemy po raz pierwszy. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jest to teraz podstawowy wzór sprawozdania finansowego obowiązujący organizacje pozarządowe. NGO mogą również wybrać wzór z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości.

Skorzystaj z aktualnych materiałów w PORADNIK.NGO.PL, które pomogą sporządzić sprawozdanie finansowe:

już czas na sprawozdanie finansowe


CIT-8: składamy

Wypełnienie i złożenie CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie UEPIK). CIT-8 to informacja o tym, jakie NGO miała przychody i koszty w roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Choć większość organizacji pozarządowych nie płaci podatku – tzn. są zwolnione ze względu na działania jakie prowadzą – to jednak rozliczenie (w tym wskazanie zwolnień, z których korzysta NGO) jest obowiązkiem każdej organizacji. Do tego właśnie służy CIT-8.

CIT-8 należy wysłać do urzędu skarbowego do końca marca (dotyczy to organizacji pozarządowych, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym – czyli większości). 31 marca 2018 r. wypada w sobotę, więc w tym roku CIT-8 należy wysłać najpóźniej 3 kwietnia (pierwszy dzień roboczy po 31 marca 2018 r.).

Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2017 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 25, CIT-8/O wersja 12, CIT-D wersja 5.

Skorzystaj z aktualnych materiałów w PORADNIK.NGO.PL, które pomogą wypełnić i wysłać CIT-8 organizacji pozarządowej:

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.