Konkurs dotacyjny: Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Termin składania ofert mija 2 maja 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-04-13, 12.33

Zadanie polegać ma na:
- zaangażowanie do współpracy organizacji pozarządowych przy organizacji Kongresu;
- prowadzeniu działań służących integracji wewnątrz i międzysektorowej osób reprezentujących wrocławskie NGO, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych, lokalnych mediów, przedstawicieli biznesu;
- federalizowaniu środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych poprzez animowanie i wspieranie pracy Koalicji na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi;
- promocji, organizacji i przeprowadzeniu 3 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, jednego w roku.

Kongres ma być płaszczyzną spotkania, dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz Miastem Wrocław.
W trakcie Kongresu w szczególności mają być zapewnione następujące działania:

  • Spotkania „branżowe” obejmujące minimum 7 tematów (np. kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia), w tym przynajmniej jeden niesprecyzowany wcześniej przez organizatora, a wynikający z zapotrzebowania zgłaszanego w trakcie Kongresu przez jego uczestników.
  • Zapoznanie uczestników kongresu z formułą funkcjonowania i współdziałania Grup Dialogu Społecznego i Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.
  • Utworzenie bazy danych dotyczących badań i analiz wrocławskich organizacji pozarządowych – co wiemy o sobie? (opracowania, analizy, raporty z badań wrocławskich organizacji pozarządowych należy zebrać i opracować w formie pisemnej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-04-13 do 2018-05-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.