Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku. Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-05-11, 15.24

Cel konkursu Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska. Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, rozwój społeczno-ekonomiczny województwa, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie i turystyce.

Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 1.06.2018 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-05-11 do 2018-06-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.