Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Kołłątaja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Kołłątaja. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-08-03, 15.01

Zadanie polegać ma na:
1. Prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Kołłątaja
2. Wspieraniu organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (poza wspieraniem ich działalności gospodarczej) działających na terenie Gminy Wrocław m.in. poprzez:
- udostępnianie adresu siedziby, korespondencyjnego i odbiór przesyłek,
- udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia pracy biurowej z dostępem do komputera, Internetu i telefonu,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć w zakresie aktywności ruchowej.,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie kultury, rozrywek umysłowych ( m.in. gier stolikowych, brydża), językowych, sprawności manualnych,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do organizacji spotkań, szkoleń itp,
- organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie projektów, zarządzania nimi, pozyskiwania środków, współpracy między podmiotami,
- wymianę informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
- spotkania integrujące,
3. Adresatami zadania mogą być: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i osoby fizyczne potrzebujące wsparcia lokalowego, sprzętowego do działań stałych o małej intensywności (kilka
godzin tygodniowo) i działań doraźnych, a także wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia społecznego.
4. Czas pracy Centrum Aktywności Lokalnej ul. Kołłątaja w dni powszednie w godzinach 10 - 18 (w dni wolne od pracy, w okresie wakacyjnym oraz w innych uzasadnionych przypadkach, możliwe jest działanie centrum ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-08-03 do 2018-08-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.