Konkurs dotacyjny: „Z matematyką za pan brat” - zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gier planszowych

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Z matematyką za pan brat” - zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gier planszowych. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-08-03, 15.03
pixabay.com, CC0 Public Domain

Zadanie polegać ma na:
1. Organizacji i przeprowadzeniu w szkołach podstawowych i/lub gimnazjach i/lub szkołach ponadgimnazjalnych i/lub szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrocławia (z wyłączeniem szkół policealnych i pomaturalnych) dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu popularyzację matematyki i jej zastosowań, rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami ścisłymi, a także ułatwienie zrozumienia i przyswojenia wiedzy z edukacji matematycznej i przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystanie jako narzędzia edukacyjnego nowoczesnych gier planszowych.
2. Organizacji i przeprowadzeniu międzyszkolnego turnieju gier planszowych.

Zajęcia muszą być dostosowane do wieku i potrzeb adresatów zadania.
Zajęcia mają być prowadzone minimum dwa razy w tygodniu w wymiarze minimum 2 godziny zegarowe każde z zajęć.

Adresatem zadania są dzieci i młodzież ucząca się w ww. szkołach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: 2018-08-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.