Konkurs dotacyjny: Ewaluacja i działania całoroczne strategii rozwoju współpracy ngo i miasta Wrocławia, w tym ekonomia społeczna

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Ewaluacja i działania całoroczne strategii rozwoju współpracy ngo i miasta Wrocławia, w tym ekonomia społeczna. Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-08-06, 17.36

Zadanie będzie polegało na realizacji Celów (2.1 – 2.7) i Kierunków Działań (3.1 – 3.8) zapisanych w Strategii http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LI/1208/18 ze szczególnym
uwzględnieniem następujących elementów:
- zbudowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych (dalej NGO) odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
- włączenie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
- uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
- budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
- promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
- propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
- rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
- monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
- organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
- zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Podczas realizacji ww. działań należy osiągnąć m.in. następujące rezultaty w ramach wdrażania Strategii:
• liczba NGO tworzących sieć współpracy (realizatorów) odpowiedzialnych za wdrożenie działań Strategii w projekcie – min. 11;
• minimalna liczba uczestników zadania - 100 przedstawicieli z co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora administracji publicznej ;
• objęcie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi co najmniej 500 osób;
• liczba spotkań np. z NGO, z JST (grupowych/indywidualnych) – min. 40/rok (z wyłączeniem 2018 – min.10);
• realizacja działań ze Strategii – min. 15;
• liczba uruchomionych grup branżowych – min. 3;
• opracowanie koncepcji ewaluacji wdrażania Strategii – 1;
• opracowanie pakietu informacyjnego dla NGO – 1
• liczba diagnoz i analiz dotyczących poszczególnych działań ze Strategii – min. 5;
• analiza doświadczeń, metod i rozwiązań poprzez wizyty studyjne - min. 1 krajowa i 1 zagraniczna.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.