Konkurs dotacyjny: Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży opartego na idei kształcenia poza szkołą

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży opartego na idei kształcenia poza szkołą. Termin składania ofert mija 26 września 2018 r.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-09-05, 11.07

Zadanie objęte konkursem polega na:
- realizacji programu edukacyjno-wychowawczego dla minimum 450 dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach 5 czterodniowych wyjazdów do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „DOJO - Stara Wieś” gmina Przedbórz. Terminy wyjazdów: 15-18.10.2018, 22-25.10.2018, 05-08.11.2018, 12-15.11.2018, 26-29.11.2018 r.
- Organizacji i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych ze szczególnym akcentem położonym na aktywność fizyczną (w tym między innymi: karate, joga, bule, frisbee, kręgle, przeciąganie liny) oraz zapewnieniu materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania.
- Organizacji i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem terenu i infrastruktury w miejscu realizacji zadania.
- Organizacji i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych sprzyjających działaniom twórczym oraz kreatywnemu rozwiązywaniu problemów w tym miedzy innymi z wykorzystaniem miejsca – zajęcia
nawiązujące do elementów kultury japońskiej, zajęcia muzyczno-ruchowe, warsztaty fotograficzne, gry terenowe o różnej tematyce.
- Uczestnicy wyjazdów powinni zostać podzieleni na grupy warsztatowe (od 4 do 6 grup w trakcie jednego wyjazdu). Każda grupa powinna odbyć 73 godziny zajęć warsztatowych ( w tym sportowych, zajęć karate, zajęć rekreacyjnych oraz warsztatów twórczych). W trakcie pięciu wyjazdów oferent powinien
przeprowadzić 365 godzin warsztatów.
- Zajęcia mają być realizowane w przedziale godzinowym od godziny 15.00 do 21.00 w pierwszym dniu, od godziny 9.30 do godziny 22.00 w drugim i trzecim dniu, od godziny 09.30 do 12.15 w czwartym dniu z przerwą na posiłki i odpoczynek po zajęciach sportowych.
- Warsztaty mają być dostosowane do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestników.
- Programem mogą być objęte wyłącznie placówki prowadzone przez Gminę Wrocław.
- Instruktorom zajęć oferent powinien zapewnić materiały do prowadzenia zajęć, oraz przeprowadzić szkolenia w zakresie właściwej realizacji zadania.

Do zadań oferenta należy również:
-Zapewnienie autokarów sprawnych pod względem technicznym wg obowiązujących norm, zapewniających bezpieczne warunki podróży, przygotowanych do trasy pod względem czystości
i estetyki do transportu dzieci i opiekunów ze szkół do miejsca, w którym realizowane będą warsztaty – Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „DOJO - Stara Wieś” gmina Przedbórz i z powrotem.
- Każdy turnus rozpoczyna się wyjazdem z Wrocławia około godziny 07.00 z lokalizacji wyznaczonej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a kończy wyjazdem ze Starej Wsi około godziny 15.00 do Wrocławia.
- Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przekaże oferentowi liczbę uczestników wyjazdów z poszczególnych szkół.
- Zapewnienie prowiantu w czasie drogi powrotnej i obiadu w dniu wyjazdu.
- Za rekrutację dzieci odpowiada Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
- Zadanie jest traktowane jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizacje pozarządową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-09-05 do 2018-09-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.