Szkolenie: Zarządzanie projektem UE

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie: "Zarządzanie projektem UE", które odbędzie się 21 maja 2010, w godzinach 10.00 - 15.00, w Warszawie. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi ze środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Koszt uczestnictwa wynosi 490 zł.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Monika Szczypka

2010-04-30, 09.41

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM UE

Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć.

Zajęcia zawierają elementy warsztatowe i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

  • Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE).
  • Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP).
  • Narzędzia planowania i zarządzania projektem unijnym.
  • Rama Logiczna – narzędzie planowania i analizy.

FAZA ANALIZY – analiza problemu, analiza celów, analiza strategii

FAZA PLANOWANIA – matryca logiczna, założenia , czynniki zapewniające trwałość, wskaźniki, źródła weryfikacji. (Prezentacja przykładów matrycy logicznej)

  • Harmonogram działań – zadania główne, podzadania, kolejność i zależności, czas trwania działań, kamienie milowe
  • Kryteria oceny projektu – na podstawie przykładowych
  • Monitorowanie i raportowanie

Projektowanie systemu monitorowania projektu – analiza celów, procedury wdrażania, wskaźniki

Raporty dotyczące postępu projektu, przegląd postępu prac projektowych

  • Ewaluacja projektu
  • Zakończenie i podsumowanie zajęć, ewaluacja
  • Wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Beata Nowak – Ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie oceny projektów, trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorpcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie. Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie. 

Koszt uczestnictwa wynosi 490 zł i obejmuje: profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, skoroszyt z materiałami szkoleniowymi, CERTYFIKAT, bufet kawowy w czasie warsztatów, obiad, możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Miejsce: WARSZAWA (adres sali szkoleniowej zostanie podany telefonicznie po zakończeniu rekrutacji).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 429 26 88.

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE, www.idrie.pl.

Zgłoszenie proszę przesłać faxem (12) 429 26 88 lub pocztą elektroniczną: .

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 21.05.2010 r. godz. 10.00-15.00, WARSZAWA

tytuł:    ZARZĄDZANIE PROJEKTEM UE

Imię i nazwisko: ...........................................................................................

Stanowisko:..................................................................................................

Nazwa instytucji: .........................................................NIP...........................

Adres: ..........................................................................................................

Tel./fax:................................................ e-mail:..............................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE.

WPŁATA NA KONTO DO DNIA 18.05.2010 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000 z dopiskiem: „21.05.10 Warszawa”.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Warszawa
data wydarzenia: 2010-05-21
organizator: Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
adres: ul. św. Tomasza 30/6 Kraków, 31-027 ,
tel.: (12) 429 26 88, faks: (12) 429 26 88
e-mail: idrie@idrie.pl
www: http://www.idrie.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.