Nabór na Podyplomowe Studia Wschodnie rozpoczęty

Zakład Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza nabór na drugą edycję Podyplomowych Studiów Wschodnich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2011. Studia trwają dwa semestry i są skierowane do wszystkich zainteresowanych, w tym pracowników organizacji pozarządowych, stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi z krajami obszaru postsowieckiego. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Katarzyna Zaremba

2011-06-16, 09.28

Studia kierowane są do wszystkich zainteresowanych stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi z krajami obszaru postsowieckiego (z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii). Szczególnie zapraszamy pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.

Program studiów obejmuje m.in. relacje międzycywilizacyjne na obszarze państw postsowieckich, państwa postsowieckie w stosunkach międzynarodowych, polityka gospodarcza państw obszaru postsowieckiego, ochrona praw człowieka w państwach postsowieckich oraz praktyczna nauka języka rosyjskiego.

Informacje szczegółowe:

Charakter studiów: tryb niestacjonarny (weekendowy, zjazdy – 1 raz w miesiącu).

Czas trwania studiów: 2 semestry (160 godzin).

Termin uruchomienia: październik/listopad 2011.

Termin składania podań:  Od 1 czerwca – do 30 września 2011.

Zasady kwalifikacji na studia podyplomowe: ukończone studia wyższe (dyplom magistra lub licencjata), wolny zapis; przyjęcie na studia następuje po złożeniu następujących dokumentów: podania o przyjęcie na studia adresowanego do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dyplomu ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny), 2 fotografii, kwestionariuszu osobowego, kserokopii dowodu osobistego, zobowiązania do terminowego regulowania opłat za studia podyplomowe.

Koszt studiów: 3000 zł. Opłata jest wnoszona przed rozpoczęciem I semestru i może być podzielona na dwie raty. Osoba przyjęta na studia, która następnie zrezygnowała z uczestnictwa, nie może domagać się zwrotu wniesionej opłaty.

Komplet dokumentów można wysyłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Studiów Międzynarodowych
Podyplomowe Studia Wschodnie
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3/21

Informacje, kontakt: tel. 71 375 51 47; e-mail: , informacje na temat dokumentów: www.wschod.uni.wroc.pl (zakładka „Studia Podyplomowe“).

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wrocław
data wydarzenia: od 2011-06-16 do 2011-09-30
organizator: Zakład Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego
www: http://www.wschod.uni.wroc.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.