Studia podyplomowe. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Studiów Podyplomowych jest kształcenie i doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się, bądź też chcących się zajmować, prowadzeniem i wspieraniem przedsiębiorstw społecznych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Monika Klimowicz

2011-07-08, 12.23

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej jest kształcenie i doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się, bądź też chcących się zajmować, prowadzeniem i wspieraniem przedsiębiorstw społecznych.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych zdobędą wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, jak i prawa oraz finansów, niezbędną do tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z rózgo typu organizacjami. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów uczestnicy będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie.

Studia mają charakter dokształcający i są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata. Są one kierowane przede wszystkim do absolwentów studiów humanistycznych oraz pracowników pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej oraz pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w wymiarze 230 godzin dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w lutym i prowadzone są średnio trzy razy w miesiącu. Absolwenci studiów otrzymają na zakończenie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.

Wykaz przedmiotów:

•Biznes plan

•Dialog społeczny

•Działalność gospodarcza i podstawy księgowości NGO

•Ekonomia społeczna w Polsce

•Fundusze publiczne

•Fundusze unijne w zarządzaniu organizacjami ES

•Kultura i struktura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych

•Organizacja i zarządzanie

•Organizacje pozarządowe

•Polityka społeczna

•Prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania organizacji ES

•Prawo gospodarcze

•Prawo pracy

•Promocja organizacji ES

•Psychologia społeczna

•Rola lidera w organizacjach ES

•Społeczeństwo obywatelskie

•Społeczna odpowiedzialność organizacji ES

•Strategia organizacji ES

•Teoria ekonomii

•Wstęp do ekonomii społecznej

•Zarządzanie projektami

•Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach społecznych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów: dr Monika Klimowicz, e-mail:

Asystent ds. studiów: mgr Katarzyna Ziółkowska, e-

Kontakt:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

51-149 Wrocław

ul. Koszarowa 3/ 21, pok. 124 (Sekretariat Dziekana WNS), I p., budynek nr 21.

Tel. +48 71 375 51 92; .fax +48 71 326 10 11

Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin

Termin składania dokumentów: od 1 maja (dni robocze) w godzinach od 8.00 do 15.30.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2011 r.

Opłaty: 1300 zł za semestr, 2600 zł opłata roczna

Zasady naboru: wolny zapis według kolejności zgłoszeń

Wymagania: ukończone studia wyższe - licencjat, magister

Uzyskane kwalifikacje: Studia mają charakter dokształcający i są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata.

Informacja pochodzi z portalu

miejsce: Wrocław, Koszarowa 3/21, 51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2011-10-01 do 2012-06-30
organizator: Uniwersystet Wrocławski
adres: Koszarowa 3/2, 51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
tel.: 713755192; fax: 71 326 10 11, faks: wns@wns.uni.wroc.pl; http://www.uni.wroc.pl/studenci/studia-podyplomowe-6
www: http://www.politologia.uni.wroc.pl/pszpes/ 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.