Konin. Konferencja naukowa "Autyzm - Problem - Rozwiązanie"

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi "Gepetto" i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zapraszają na konferencję dotyczącą dobrych praktyk z zakresu diagnozy, edukacji, terapii osób z autyzmem. Konferencja odbędzie się 22 października 2103 w Koninie.

Wiadomość archiwalna

A A A

2013-10-14, 12.15

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Konina, Józef Nowicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Komitet naukowy:
dr hab. Agnieszka Słopień Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Anna Suchańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
dr n. hum. Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr n. o zdr. Anna Kostiukow Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Program Konferencji
9.00-10.00 – REJESTRACJA uczestników
10.00 Powitanie i otwarcie konferencji Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosława Pawlaka Wystąpienie Prezydenta Miasta Konina, Józefa Nowickiego

10.30 – 10.40 „ Problemy dzieci autystycznych oraz ich rodziców, diagnozowane na terenie Konina i subregionu konińskiego”- wyniki badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej – Łukasz Rembas, absolwent kierunku praca socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;

10.40 – 11.10 „Etiologia autyzmu, zmiany w DSM V, standardy diagnozy” - dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dr Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11.10 -11.40 „Torowanie prawidłowego rozwoju dziecka z autyzmem”- dr Anna Kostiukow, Uniwersytet Medyczny Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

11.40 – 12.10 „Autyzm w teorii i w praktyce” - dr Beata Urbaniak, Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu ;

12.10-12.40 „Funkcjonowanie małego dziecka ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej” – Katarzyna Stein-Szała, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze;

12.40 – 13.10 „Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej”- Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny w Gdańsku;

13.10-13.30 Przerwa kawowa– Zdjęcie Grupowe

13.30 – 14.00 „Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem” - Anna Skierczyńska, Maria Liżewska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku;

14.00 – 14.30 „Osoba z autyzmem w miejscu pracy na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wielczej Górze” - Angelika Łasocha, Fundacja Synapsis w Warszawie;

14.30 – 15.00 „Dorosłość i mieszkalnictwo osób z autyzmem. Kontynuacja edukacji czy „nowy początek”- Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei w Krakowie;

15.00 – 15.30 „Spółdzielnia socjalna jako miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem” – Zbigniew Prałat Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu;

15.30-15.45 „Centrum Terapii i Leczenia Autyzmu” – Anna Leśna – Szymańska, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie;

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Ks.Jerzego Popiełuszki 4 sala nr 50, Konin, woj. wielkopolskie
data wydarzenia: 2013-10-22
organizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi "Gepetto"
adres: Okólna 47a, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie
tel.: 607 088 282, e-mail: biuro@gepetto.lm.pl
www: http://www.gepetto.lm.pl 
organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
adres: Przyjaźni, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.