Współpraca dolnośląskich NGO i samorządu województwa – ewaluacja. Raport z badań
autor(ka): Zespół badań Stowarzyszenia Klon/Jawor
Raport "Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015" podsumowuje ustalenia z badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu znajdziemy informacje o ocenie Programu i poszczególnych form współpracy finansowej i pozafinansowej.

Badania i raport "Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015" zostały wykonane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podstawowymi kryteriami prowadzonej ewaluacji była adekwatność,skuteczności oraz użyteczności samego Programu Współpracy i przyjętych w nim rozwiązań, a w szczególności: priorytetowych zadań publicznych oraz form współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem wojewódzkim.

Raport opiera się na badaniu ilościowym przeprowadzonym na próbie 411 dolnośląskich organizacji oraz badaniach jakościowych. Na te ostatnie składały się pogłębione wywiady indywidualne i grupowe, w których łącznie wzięło udział 56 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego.

W raporcie znajdziemy m.in. informacje na temat:

- ogólnej oceny Programu Współpracy,

- oceny form współpracy między UMWD a organizacjami pozarządowymi zapisanych w Programie Współpracy (współpraca finansowa i pozafinansowa),

- oceny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Raport można pobrać na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

źródło: Portal Województwa Dolnośląskiego
data publikacji: 2017-12-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!