dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 

Departament Spraw Społecznych
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

 

Dyrektor Biura/ Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
tel. (071) 777-77-42, 777-85-16
fax (071) 777-81-52
e-mail:

 

sekretariat
ul. G. Zapolskiej 2/4
III piętro, pokój 362
tel. (071) 777 85 16
Agnieszka Kowalska
e-mail: