dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 

Z wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Dolnego Śląska około 44% ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Aktualnie we Wrocławiu działa ponad 2400 organizacji pozarządowych*, w tym 309 organizacji pożytku publicznego**.

 
Podstawowe obszary, w których koncentruje się praca organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska to:
 
1. Usługi socjalne, pomoc społeczna (19%)
2. Edukacja i wychowanie (18%)
3. Kultura i sztuka (14%)
4. Ochrona zdrowia (12%)
 
* źródło: http://bazy.ngo.pl/
 
 
Raport dotyczący dolnośląskiego III sektora jako rynku pracy: http://www.pok.org.pl/