dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany przez Radę Miejską Wrocławia. Ten podstawowy dokument określający cele, zasady oraz formę współpracy pomiędzy miastem a wrocławskim trzecim sektorem jest co roku uchwalany i aktualizowany, zawiera również ocenę tej współpracy za rok ubiegły.

 

Obecnie trwają pracę zainicjowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych nad stworzeniem dokumentu, który miałby określać zasady wieloletniej współpracy pomiędzy wrocławskimi organizacjami a miastem. Taki dokument miałby zostać uchwalony przez Radę Miejską w randze uchwały. Nowelizacja ustawy o wolontariacie, które wejdzie w życie prawdopodobnie w przyszłym roku nałoży obowiązek tworzenia wieloletnich planów współpracy. 

 

Tworzenie takich programów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich, ma na celu przede wszystkim rozwój lokalny poprzez budowę społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację lokalnej społeczności w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 oraz Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

http://www.wroclaw.pl/program-wspolpracy-miasta-wroclawia-z-organizacjami-pozarzadowymi