dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

INKUBATOR NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "PRZESTRZEŃ NGO" URUCHOMIONY!

 

Oferta Inkubatora na rzecz Organizacji Pozarządowych „Przestrzeń NGO”

 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pragnie przedstawić Państwu ofertę wsparcia w ramach Inkubatora na rzecz Organizacji Pozarządowych „Przestrzeń NGO”. Ideą programu jest rozwój organizacji pozarządowych oraz  wsparcie grup nieformalnych w procesie tworzenia organizacji, a także planowania i realizacji działań. Potrzeba rozwoju potencjału organizacji wynika z naszej misji, którą realizujemy w oparciu o doświadczenia zdobyte w ponad 10 letniej pracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku.
 
Po właczeniu się do Przestrzeni NGO obejmiemy Państwa wsparciem w zakresie tworzenia organizacji i realizacji jej działań określonych w statucie. Zainteresowani mogą skorzystać z naszej oferty w trzech biurach: wałbrzyskim, wrocławskim i jeleniogórskim. Nabór do programu jest ciągły, z naszych usług można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00.
 

Do programu przystąpić mogą:

 • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z Dolnego Śląska planujące założyć organizację pozarządową
 • istniejące organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska
 
Jaki będzie przebieg programu?
 
Organizacja/grupa nieformalna, która zgłosi nam chęć uczestnictwa w programie otrzyma wsparcie merytoryczne kadry RCWIP.  Zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji/grup nieformalnych. Uczestnicy programu będą mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia:
 • Doradztwa indywidualnego i grupowego,
 • Szkoleń,
 • Pomocy w organizacji spotkań III sektora (spotkania branżowe, w zakresie związanym z funkcjonowaniem fundacji i stowarzyszeń),
 • Uczestnictwa w Internetowej Grupie Dyskusyjnej czyli Forum NGO .

Szkolenia i doradztwo oferujemy Państwu z tematyki związanej z rozwojem oraz prawidłowym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, z zasad tworzenia i zarządzania projektami oraz w ramach pozostałych działań wynikających z oferty RCWIP.

 

Wsparcie techniczne

 • udostępnienie adresu korespondencyjnego,
 • możliwość skorzystania ze stoiska komputerowego z dostępem do Internetu,
 • udostępniamy pomieszczenie do spotkań,
 • możliwość skorzystania z faksu, ksera, skanera,
 • czytelnia NGO,
 • doradztwo sprzętowe, informatyczne.
 • możliwość promocji działań organizacji uczestniczącej w Inkubatorze na stronie naszej organizacji w zakładce Polecamy

 

Jak nas znaleźć?

We Wrocławiu:
Pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pok. 415 Wrocław 53-661
Tel. 071 796 30 00, fax 071 796 30 00 wew.20
 
w Wałbrzychu:
ul. Sienkiewicza 2/7  Wałbrzych 58-300
tel. 074 665 11 11, fax 074 665 11 11, wew. 60
 
w Jeleniej Górze:
 
ul. Bankowa 36, p.301 Jelenia Góra 58-500
 tel./ fax 075 642 20 00
 
 
Zapraszamy!
 
Zespół Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych